Kinderwens

Het kinderwensspreekuur

Voor vrouwen en hun partner die graag zwanger willen worden, is het mogelijk, en aan te raden, al vóór de zwangerschap een keer een afspraak te maken. Tijdens een consult op het kinderwens spreekuur wordt gekeken naar de gezondheid van beide ouders en of er gezondheidsrisico's voor deze ouders zijn aan het krijgen van kinderen.

De officiële term hiervoor is preconceptiezorg. Pre betekent "voor" en conceptie betekent "bevruchting".

Het doel van preconceptiezorg is het behoud of de verbetering van de gezondheid van de ouders, ten gunste van de gezondheid van het toekomstige kind. De eerste ontwikkeling van het kind in het prille begin van een zwangerschap is kwetsbaar. Onderzoek wijst uit dat er door het geven van algemene en gerichte informatie gezondheidswinst te behalen is voor zowel de ouders als het kind.

Een groot gedeelte van de adviezen geldt voor iedereen die aan kinderen wil beginnen. Een bekend advies dat al goed ingeburgerd is, is het gebruik van 0,4mg foliumzuur per dag vanaf minimaal 4 weken vóór de conceptie tot 8 weken erna.

Ook is het natuurlijk bekend dat genotsmiddelen, zoals roken, alcohol en drugs, vermeden moeten worden. Bij het kinderwensspreekuur worden de risico's van het gebruik van deze middelen besproken en krijg je advies over bijvoorbeeld stoppen met roken.

Nog een aantal zaken die bij de voorlichting aan bod komen, zijn: gebruik van overige vitamines, het voorkomen van infecties door voedsel, wat is een gezond gewicht en hoe bereik je dat, arbeidsomstandigheden etc.

Buiten deze algemene voorlichting komen er ook onderwerpen aan de orde die voor iedere toekomstige zwangere en haar partner anders is. Misschien gebruik je medicijnen of heeft een van jullie een ziekte. Dan is het van groot belang om vóór een zwangerschap uit te zoeken hoe je hier zo gezond en verstandig mogelijk aan begint.

In de directe familie kunnen aangeboren afwijkingen of erfelijke aandoeningen voor komen, waardoor het goed kan zijn om uit te zoeken wat de risico's op een dergelijke aandoening zijn in jullie specifieke situatie.

Indien er op het kinderwensspreekuur vastgesteld wordt dat er een verhoogd risico op gezondheidsproblemen bij ouders of kind aanwezig is, krijgen de ouders advies om dit risico te beperken. Ook kunnen de ouders naar een specialist gestuurd worden, bijvoorbeeld een gynaecoloog bij eerdere zwangerschapscomplicaties, of naar een genetisch centrum vanwege een erfelijkheidsvraag. Op deze manier kunnen de ouders een weloverwogen besluit nemen over dit verhoogde risico en over wat de gevolgen voor het kind inhouden.

Het contact met de verloskundige loopt dus van kinderwens tot kraambed!

Ter voorbereiding van een kinderwensafspraak kan je op internet
een vragenlijst invullen op www.zwangerwijzer.nl.

Voor meer info kun je ook de folder Kinderen krijgen? lezen

Uitgerekende datum

Vul de onderstaande gegevens in en bereken je uitgerekende datum.

 

Eerste dag van mijn laatste menstruatie:

Lengte van mijn cyclus in dagen: